Advance Care Planning Services

Awareness, education & support

Kia Whakatinanatia ko te ihi, ko te wehi, ko te wana me te
hauoranga o te whānau.

Living our Tino Rangatiratanga through strong, healthy,
vibrant and prosperous whānau

We provide

  • Support and awareness of the benefits of Advance Care Planning while enabling whānau who are approaching the ‘end of life stage’.
  • Empowerment to whānau to engage in kōrero and thinking about what is important (cultural beliefs, treatment preferences etc.)
  • The opportunity for whānau to then begin planning their future
“Whaia tau e hiahia ai, kia eke ai ki te taumata”

Te Kōhao Health Ltd

Kirikiriroa Marae, 951 Wairere Dr
PO Box 7107, Kirikiriroa

Call: 07 856 5479 or 0800 483 564  
Fax: 07 856 5938
admin@tekohaohealth.co.nz

Download pamphlet

Advance Care Planning

Download