Kurutao (Emergency Housing)

Kia Whakatinanatia ko te ihi, ko te wehi, ko te wana me te hauoranga o te whānau.

WHAKAORA

Justice

Te Pae Oranga Referrals received from Hamilton Police
Awhi atu, awhi mai Community service with Te Kōhao Health Ltd.
Kurutao (Emergency Housing)
Te Pou Taurahere Carving Programme (By appointment only)
Whānau Ora services

Whānau Ora is about successful whānau who are

  • Self Managing
  • Living healthy lifestyles
  • Participating fully in society
  • Participating in Te Ao Māori
  • Economically secure and are successfully involved in wealth creation
  • Cohesive, resilient and nurturing

Process

  • A referral can be made to Whānau Ora by anyone including self referrals
  • A comprehensive assessment will help identify the strengths and needs of your Whānau
  • Whānau action plan will be written together with you and your Whānau to identify what it would take to make your Whānau successful
  • A navigator will be assigned to support your Whānau to implement your Whānau plan and monitor progress towards achieving your outcomes
Living our Tino Rangatiratanga through strong, healthy,
vibrant and prosperous whānau
“Whaia tau e hiahia ai, kia eke ai ki te taumata”

Te Kōhao Health Ltd

Kirikiriroa Marae, 951 Wairere Dr
PO Box 7107, Kirikiriroa

Call: 07 856 5479 or 0800 483 564  
Fax: 07 856 5938
admin@tekohaohealth.co.nz

Download pamphlet

Te Kōhao Health Services

Download