Poipoia Te Mokopuna Parenting Services

Kia Whakatinanatia ko te ihi, ko te wehi, ko te wana me te
hauoranga o te whānau.

Living our Tino Rangatiratanga through strong, healthy,
vibrant and prosperous whānau

What we provide

Early learning programmes in your home with Whānau who have tamariki three years and under. Engaging in education early is the key to success.

Education & Support for Whānau

  • Who are not currently engaged in formal early learning   programmes
  • In need of guidance and support to provide intentional early learning activities for their children
  • Those who need support to develop ideas and activities  that incorporate reading, talking and playing in the home  and outdoors

Poipoia Te Mokopuna aligns with the guiding principles of Ka Hikitia—Accelerating Success 2013-2017, the Māori education strategy, including the Māori potential approach. It is underpinned by the principles of Te Whāriki the Early Childhood Curriculum and is designed to meet Whānau needs and has been developed in consultation with Whānau.

“Whaia tau e hiahia ai, kia eke ai ki te taumata”

Te Kōhao Health Ltd

Kirikiriroa Marae, 951 Wairere Dr
PO Box 7107, Kirikiriroa

Call: 07 856 5479 or 0800 483 564  
Fax: 07 856 5938
admin@tekohaohealth.co.nz

Download pamphlet

Poipoia Te Mokopuna

Download