Te Pou Taurahere

Carving Programme

Kia Whakatinanatia ko te ihi, ko te wehi, ko te wana me te
hauoranga o te whānau.

Living our Tino Rangatiratanga through strong, healthy,
vibrant and prosperous whānau

What we provide

Te Pou Taurahere is an inspiring initiative that will link and reconnect whānau /individuals to Te Ao Māori through a dynamic pathway of inspirational learning.

  • Tikanga Māori
  • Whaikōrero
  • Waiata
  • Carving Programmes (Tāne & Wahine)

Te Pou Taurahere will introduce Te Pou Tama Māori Model of practice to assist whānau to reconnect to Te Ao Māori through: Matariki, Koroneihana, Poukai, Matatini, Waka Ama, Tri Māori, Tainui Games etc.

Purpose

  • Support whānau to build confidence
  • Support whānau to increase motivation
  • Encourage whānau to become independent
“Whaia tau e hiahia ai, kia eke ai ki te taumata”

Te Kōhao Health Ltd

Kirikiriroa Marae, 951 Wairere Dr
PO Box 7107, Kirikiriroa

Call: 07 856 5479 or 0800 483 564  
Fax: 07 856 5938
admin@tekohaohealth.co.nz

Download pamphlet

Te Pou Taurahere

Download